Projekty inwestycyjne

No elements found.
Loading

Informacja na temat ryzyka

Nabycie udziałów jako forma lokaty kapitału wiąże się ze znacznym ryzykiem i może prowadzić do całkowitej straty wniesionego majątku. Obowiązuje zasada: im wyższy zysk albo dochód, tym większe ryzyko straty.